Ens protegim, us protegim

Superverd -

Des de fa més d’un any mantenir la seguretat sanitària contra la Covid-19 a Superverd ha estat la nostra prioritat i hem adaptat totes les mesures necessàries, seguint la normativa vigent, per garantir la seguretat dels nostres equips i clients. En aquest context de crisi sanitària, des de Superverd continuem mantenint totes les mesures preses amb la mateixa exigència que el primer dia. Sota el lema “ens protegim, us protegim” volem explicar quines són les mesures de seguretat que hem pres i continuem mantenint a les nostres botigues. 

Mesures de prevenció COVID: ZONA CLIENTS

Superverd -

A les botigues de Superverd,

disposem de senyalització

específica sobre les mesures

de seguretat que es duen a terme

i d’aquesta manera ajudar a

protegir tant als clients com

als treballadors. 

Aforament botiga: limitarem l’aforament a l’interior de les nostres botigues segons les restriccions i normes imposades de cada moment, per tal d’assegurar que es pugui complir la distància socials.

Mascareta: ús obligatori de mascareta en l’interior del local.

Gel hidroalcohòlic: en l’accés de totes les nostres botigues disposem de dispensadors de gel hidroalcohòlic per la desinfecció obligatòria de mans dels nostres clients.

Guants de plàstic: és obligatori l’ús de guants de plàstic exclusius de les botigues de Superverd per agafar la fruita i verdura, ens cenyim a la normativa vigent(*)que obliga a la utilització de guants de plàstic per agafar productes no envasats.

Distància de seguretat: s’ha de respectar  distància mínima de 1,5m entre les persones, siguin clients o treballadors.

Col·locació de mampares transparents de separació: en la zona de caixes, ja que la distància de seguretat no es pot complir. 

Pagament: recomanem el pagament amb targeta, per evitar contactes amb el personal de caixes.

Desinfecció de superfícies que estan en contacte amb els clients, tals com carros i cistells.

Gràcies per la col·laboració de tots els nostres clients per seguir i per respectar les mesures de protecció i prevenció establertes.


(*)D’acord amb el que s’indica al  Pla d’acció sectorial específic d’ establiments comercials de venda al detall i a l’engròs aprovat pel Comitè de Direcció del Pla estratègic del desconfinament per la COVID-19.  

(..) L’ús de guants per part dels clients és obligatori sempre que manipulin productes no envasats, i recomanable amb caràcter general.(…)


Mesures de prevenció COVID: ZONA INTERNA TREBALLADORS

Temperatura: es mesura la temperatura a tots els treballadors a l’inici de la jornada i en el diferents canvis de torn.

Mascaretes higièniques: fem entrega de mascaretes higièniques reutilitzables adaptades a la Normativa Europea CWA17553 als nostres treballadors. Portem un registre de lliurament per tal de no excedir la vida útil de la mascareta.

Ús de guants de vinil: tots els treballadors tenen a l’abast guants de vinil.

Mocadors de paper d’un sol ús: Els treballadors tenen accés a mocadors d’un sol ús.

Us intern de gel hidroalcohòlic: disposem de dosificadors de gel hidroalcohòlic a la zona exclusiva pels treballadors per a poder-se desinfectar les mans a l’inici, durant i al final de la jornada laboral.

Neteja de les instal·lacions: neteja exhaustiva i desinfecció, a la fi de jornada i torn de treball, equips de treball (botoneres, empunyadures, etc.), la superfície d’ús comú (poms de portes, interruptors, baranes d’escala, etc.)  i les zones exclusives pels treballadors com els vestidors i la sala de descans. 

A més, duem a terme protocols de neteja específics per cada zona de treball com la de càmeres de refrigeració o l’obrador de fruita.

Per tal d’assegurar el compliment de les neteges i desinfeccions, disposem d’un registre.

Productes de neteja: ús de productes desinfectants específics amb acció viricida. 

Distància social: respectar la distància mínima d’ 1,5 metres entre les persones que estiguin a la botiga, siguin clients o treballadors. 

Mampares transparents de separació on no sigui possible la distància mínima de seguretat.

Contenidors amb tapa i accionats per un pedal: Amb l’objectiu d’evitar el contacte de les mans amb els residus, disposem de contenidors accionats per pedal per a recollir el material de protecció d’un sol ús i la resta d’escombraries no classificada com a residu específic. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *